Epicor CPQ privacy het beleid 

Lees meer over deze website en hoe we persoonlijke informatie verzamelen en beschermen

Ingangsdatum: 29 juni 2021

Privacybeleid (niet-EU/EER-regio's)

Epicor Software Corporation (“ons”, “wij” of “onze”) beheert de website http://www.kbmax.com (de “Service”).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, toegankelijk via http://www.kbmax.com

definities

Dienst

Service is de http://www.kbmax.com website beheerd door Epicor Software Corporation

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over een levende persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens (of van deze en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Koekjes

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

Gegevensbeheerder:

Gegevensbeheerder betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen of samen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier persoonlijke informatie wordt of zal worden verwerkt.

Voor het doel van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.

Gegevensverwerkers (of serviceproviders)

Gegevensverwerker (of Dienstverlener) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

We kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende Service Providers om uw gegevens effectiever te verwerken.

Betrokkene (of Gebruiker)

Betrokkene is elke levende persoon die onze Service gebruikt en het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Informatie verzamelen en gebruiken

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Service aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren ("Persoonlijke gegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, staat, provincie, postcode, plaats
 • Cookies en gebruiksgegevens

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen of alle van deze berichten van ons te ontvangen door de afmeldlink of instructies te volgen die in elke e-mail die we sturen of door contact met ons op te nemen.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt geopend en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Cookiegegevens bijhouden

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en om bepaalde informatie vast te houden.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser de opdracht geven om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Service niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessie cookies. We gebruiken Sessiecookies om onze Service te laten werken.
 • Voorkeurscookies. We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. We gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

Epicor Software Corporation gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze Service te leveren en te onderhouden
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest
 • Om klantenondersteuning te bieden:
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze Service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze Service te controleren
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken
 • Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met degene die u al heeft gekocht of waarover u heeft geïnformeerd, tenzij u ervoor heeft gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, hangt de rechtsgrondslag van Epicor Software Corporation voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie beschreven in dit privacybeleid af van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Epicor Software Corporation kan uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met u uitvoeren
 • U heeft ons hiervoor toestemming gegeven
 • De verwerking is in ons legitieme belang en wordt niet terzijde geschoven door uw rechten
 • Om te voldoen aan de wet

Bewaren van gegevens

Epicor Software Corporation bewaart uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Epicor Software Corporation bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of als we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, kan worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsrechtsgebied bevinden waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, geeft aan dat u instemt met die overdracht.

Epicor Software Corporation zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Zakelijke transactie

Als Epicor Software Corporation betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Openbaarmaking voor wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan Epicor Software Corporation worden verplicht om uw Persoonsgegevens bekend te maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

Epicor Software Corporation kan uw persoonlijke gegevens te goeder trouw bekendmaken dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van Epicor Software Corporation te beschermen en te verdedigen:
 • Om mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

"Niet volgen"-signalen

We ondersteunen Do Not Track (“DNT”) niet. Niet volgen is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te informeren dat u niet gevolgd wilt worden.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

Uw gegevensbeschermingsrechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. Epicor Software Corporation streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw persoonlijke gegevens te corrigeren, aan te passen, te verwijderen of te beperken.

Als u op de hoogte wilt worden gehouden van welke Persoonsgegevens wij over u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

Het recht op toegang, bijwerken of verwijderen van de informatie die we over u hebben. Waar mogelijk kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks openen, bijwerken of verwijderen in het gedeelte met uw accountinstellingen. Kunt u deze handelingen niet zelf uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.

Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren als die informatie onjuist of onvolledig is.

Het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.

Het recht op beperking. U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht om een kopie te krijgen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machineleesbaar en veelgebruikt formaat.

Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken waar Epicor Software Corporation op uw toestemming vertrouwde om uw persoonlijke informatie te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze Service ("Serviceproviders") te vergemakkelijken, om de Service namens ons te leveren, om Servicegerelateerde services uit te voeren of om ons te helpen analyseren hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

Analytics

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service aangeboden door Google die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service te volgen en te monitoren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Dienst niet beschikbaar te stellen aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina met de privacyvoorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Gedragsremarketing

Epicor Software Corporation gebruikt remarketingdiensten om u op websites van derden te adverteren nadat u onze Dienst hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

Google AdWords

De remarketingservice van Google AdWords wordt geleverd door Google Inc.

U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en de Google Display Network-advertenties aanpassen door naar de pagina Google Ads-instellingen te gaan: http://www.google.com/settings/ads

Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – voor uw webbrowser. Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina met de privacyvoorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Twitter

Twitter-remarketingservice wordt geleverd door Twitter Inc.

U kunt zich afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties van Twitter door hun instructies te volgen: https://support.twitter.com/articles/20170405

U kunt meer te weten komen over de privacypraktijken en het privacybeleid van Twitter door naar hun pagina met het privacybeleid te gaan: https://twitter.com/privacy

LinkedIn

De LinkedIn-remarketingservice wordt geleverd door LinkedIn Corporation.

U kunt zich afmelden voor de advertenties van LinkedIn door naar: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls te gaan

U kunt meer te weten komen over de privacypraktijken en het privacybeleid van LinkedIn door naar hun pagina met het privacybeleid te gaan: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet tot personen onder de 18 jaar (“Kinderen”).

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te bekijken. Als we onze privacypraktijken wijzigen, zal een bijgewerkte versie van dit privacybeleid die wijzigingen weerspiegelen. Zonder afbreuk te doen aan uw rechten, hebben we volgens de toepasselijke wetgeving het recht om dit privacybeleid zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen om technologische vooruitgang, wijzigingen in wet- en regelgeving en goede zakelijke praktijken weer te geven voor zover het de privacypraktijken zoals uiteengezet niet verandert in dit privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen van dit privacybeleid, moet u verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens door een verzoek in te dienen via de Aanvraagformulier voor individuele rechten

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:

Epicor Software Corporation
804 Las Cimas Parkway
Austin, Texas 78746
VS
Let op: juridische afdeling

 
nl_NLDutch