Epicor CPQ privacy het beleid 

Lees meer over deze website en hoe we persoonlijke informatie verzamelen en beschermen

Epicor Software Corporation Europees privacybeleid

 

Epicor Software Corporation ("Epicor" en "wij") biedt dit Europese privacybeleid ("Privacybeleid") om u te helpen begrijpen hoe we gegevens verzamelen, gebruiken en vrijgeven, inclusief persoonlijke gegevens (zoals hieronder gedefinieerd) met betrekking tot personen in de reikwijdte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We verzamelen op verschillende manieren Persoonsgegevens over dergelijke personen via onze normale zakelijke activiteiten, zowel online als offline. Dit omvat bijvoorbeeld wanneer u en uw organisatie bestellingen plaatsen of producten of diensten afnemen, overeenkomsten aangaan of met ons communiceren, met ons bezoeken aan congressen of beurzen, bezoeken en versies van www.epicor.com die zijn gemaakt voor bezoekers uit de Europese Economische Ruimte en die ernaar linken (samen de "Site"), of elektronisch met ons communiceren, bijvoorbeeld door e-mail te verzenden en te ontvangen. De Persoonsgegevens die wij ontvangen van klanten op grond van overeenkomsten en Persoonsgegevens met betrekking tot werknemers vallen niet onder dit Privacybeleid.

In dit privacybeleid worden de informatiepraktijken van Epicor uitgelegd, waaronder:

 • Hoe Epicor de persoonlijke gegevens gebruikt die u met ons deelt en die we over u te weten komen vanwege onze relatie wanneer u de site gebruikt.
 • Welke persoonlijke gegevens, indien van toepassing, Epicor over u kan delen en de voorwaarden die we gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen als deze moeten worden gedeeld die via de site zijn verzameld.
 • Hoe u uw rechten als betrokkene kunt uitoefenen, in het bijzonder om toegang tot, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens die we via de Site over u ontvangen te verzoeken, en hoe u andere rechten in verband met uw Persoonsgegevens kunt uitoefenen.
 • Andere dingen die u moet weten over privacy en Epicor.

"Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Wij verwerken deze Persoonsgegevens met uw toestemming om contracten met u uit te voeren of aan te gaan, in overeenstemming met onze legitieme zakelijke belangen (het bijhouden van onze boeken en bescheiden, het handhaven van de veiligheid en integriteit van deze Site en onze systemen, het handhaven van de algemene voorwaarden en Privacybeleid in verband met deze site en onze systemen, monitoring van het gebruik en de prestaties van deze site en onze systemen, kwaliteitsborging van onze klantenserviceactiviteiten en productverbetering en -ontwikkeling) waarbij uw belang niet zwaarder weegt dan onze belangen, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op de producten en diensten die door Epicor worden verkocht.

 

Verzamelde gegevens en gebruik

 

Strikt noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk om de Website aan u te kunnen leveren. Wij gebruiken dergelijke cookies zonder uw voorafgaande toestemming.

Epicor verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens van u op verschillende manieren en voor de onderstaande doeleinden. We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen zoals hieronder beschreven:

Rechtstreeks van u via siteformulieren. We ontvangen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt (bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en locatie) zodat we een aangevraagde transactie kunnen voltooien en op uw verzoeken kunnen reageren.

De verwerking van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden is gebaseerd op noodzaak voor de uitvoering van een contract met u. We bewaren de informatie zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.

Onze producten en diensten verbeteren. Wanneer u ons via de Site feedback en andere informatie geeft over onze producten en diensten, gebruiken wij deze voor het ontwikkelen, verbeteren en verbeteren van onze producten en diensten.

De verwerking van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. We bewaren de informatie zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.

Informatie over het gebruik van de site en elektronische berichten die we verzenden. Epicor en ingeschakelde externe serviceproviders gebruiken "cookies", webbakens, serverlogboeken en gerelateerde technologie om informatie te verzamelen over hoe bezoekers omgaan met de site en berichten die we naar individuen sturen (bijvoorbeeld welke pagina's bezoekers bekijken of e-mails die individuen openen, welke URL van de gebruikte website voordat u de site bezoekt), voorkeuren voor het gebruik van de site (bijv. taal) en de technische kenmerken van hun internetbrowsers en verbinding (bijv. IP-adres, browsertype, apparaat-ID's, versie van het besturingssysteem). We gebruiken deze informatie om de werking van de Site te verbeteren, de inhoud die we u sturen te verbeteren en u gepersonaliseerde inhoud en advertenties op de Site, op andere websites en online diensten en in elektronische berichten aan te bieden, zoals verder beschreven in de Cookiebeleid van Epicor. We gebruiken bijvoorbeeld uw IP-adres om het land te identificeren van waaruit u de Site bezoekt, zodat we u kunnen voorzien van de versie van de Site die voor dat land is bedoeld. We gebruiken ook cookies om informatie op te slaan die nodig is voor bezoekers die inloggen op bepaalde delen van de site en om bezoekers en hun voorkeuren te onthouden. We gebruiken momenteel Google Analytics om bepaalde gebruiksgegevens van de website te verzamelen en te verwerken. Ga naar voor meer informatie over Google Analytics en hoe u zich kunt afmelden www.google.com/policies/privacy/partners/.

U kunt leren hoe u cookies kunt weigeren of afmelden door de Cookiebeleid van Epicor.

De verwerking van uw Persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op uw toestemming of noodzaak om de Site aan u te verstrekken. We bewaren de informatie zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.

Handel en productondersteuning. Mogelijk wordt u gevraagd om persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, te delen wanneer u aankopen doet, klantenondersteuning of technische ondersteuning zoekt of op een andere manier met Epicor communiceert via de site. Wanneer u rechtstreeks bij Epicor koopt, gebruiken Epicor en zijn verkopers en leveranciers die de aankoop en levering van producten en diensten vergemakkelijken, deze Persoonsgegevens om de transactie te voltooien. Epicor deelt Persoonsgegevens met haar verkopers en leveranciers om transacties te voltooien. Epicor heeft overeenkomsten gesloten met haar verkopers en leveranciers om hun gebruik van de Persoonsgegevens te beperken tot het voltooien van de transactie en het uitvoeren van diensten voor Epicor. U kunt ook rechtstreeks communiceren met en persoonlijke gegevens rechtstreeks verstrekken aan de verkopers en leveranciers van Epicor wanneer u Epicor-producten en -diensten koopt of klant- of technische ondersteuning zoekt. In deze omstandigheden verzamelen en gebruiken de verkopers en leveranciers uw Persoonsgegevens in overeenstemming met hun privacybeleid en zullen ze Persoonsgegevens met ons delen om de transactie te voltooien.

De verwerking van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden is gebaseerd op de noodzaak voor de uitvoering van een contract met u. We bewaren de informatie zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.

Product registratie. Met Epicor kunnen klanten producten online of op soortgelijke manieren registreren. Wij vragen Persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer. Epicor ontvangt deze Persoonsgegevens en andere productgerelateerde informatie in dergelijke inzendingen en Epicor zal deze gebruiken om de registratie te voltooien.

De verwerking van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden is gebaseerd op de noodzaak voor de uitvoering van een contract met u. We bewaren de informatie zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.

Marketing en andere informatieve updates. Met uw toestemming en zoals anderszins toegestaan door de wet, gebruiken we ook persoonlijke gegevens (inclusief adres, telefoonnummer en e-mailadres) en andere informatie die we van en over u ontvangen uit openbare bronnen (bijv. LinkedIn) om contact met u op te nemen met informatie van Epicor en zijn gelieerde ondernemingen/partners over hun producten en diensten, bieden speciale aanbiedingen en promoties die voor u interessant kunnen zijn, en stellen u periodiek op de hoogte van belangrijke wijzigingen op de site (zoals een materiële wijziging in dit privacybeleid of kennisgeving van een beveiligingsinbreuk). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door u af te melden voor dergelijke marketingcommunicatie of op elk moment bezwaar te maken tegen marketingmaatregelen. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. Bovendien heeft het intrekken van toestemming voor marketingcommunicatie geen invloed op ons vermogen om u andere communicatie te sturen, zoals die met betrekking tot het verlenen van diensten aan u of het reageren op uw verzoeken.

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketinggerelateerde communicatie door te klikken op de afmeldlink onderaan marketinggerelateerde e-mails die we u sturen of door te klikken op hier. We zullen afmeldingsverzoeken zonder onnodige vertraging verwerken.

De verwerking van uw Persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op uw toestemming of op onze gerechtvaardigde belangen. We bewaren de informatie zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.

Online en offline promoties, wedstrijden en sweepstakes. Mogelijk wordt u gevraagd om een e-mailadres of schermnaam of andere persoonlijke gegevens op te geven voor deelname aan een bepaalde promotie, waaronder sweepstakes en prijsvragen, zodat we u kunnen laten weten of u een prijs hebt gewonnen. De specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op de specifieke promotie, wedstrijd of prijsvraag kunnen variëren en uw deelname vormt uw akkoord om u aan die regels en voorschriften te houden. Bepaalde promoties, wedstrijden of sweepstakes kunnen worden uitgevoerd door een Epicor-serviceprovider of -verkoper of onder een co-branding met een van onze partners. In deze gevallen kan het verzamelen van uw Persoonsgegevens rechtstreeks plaatsvinden door de serviceprovider of verkoper of een externe partner op hun website. De promotie vermeldt het privacybeleid of het beleid dat van toepassing is op het verzamelen van dergelijke informatie als deze afwijken van dit privacybeleid.

De verwerking van uw Persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op uw toestemming of op onze gerechtvaardigde belangen. We bewaren de informatie zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.

Psuedonimisering en Anonimisering

In sommige omstandigheden kunnen we uw Persoonsgegevens pseudonimiseren en/of anonimiseren voor zakelijke doeleinden, waaronder het verbeteren van onze producten en diensten, in welk geval we dergelijke informatie kunnen gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u. De verwerking van uw Persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. We bewaren de informatie zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer Epicor verzamelde gegevens deelt

 

Zoals eerder vermeld in dit privacybeleid, kan Epicor persoonlijke gegevens delen binnen Epicor (inclusief onze wereldwijde gelieerde ondernemingen en andere leden van de Epicor Group) om aan zijn verplichtingen jegens u te voldoen en zijn bedrijf te runnen in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Naast wat al in dit Privacybeleid is vermeld, zullen wij uw Persoonsgegevens ook delen met derden in de volgende situaties en voor de volgende doeleinden:

 • Dochterondernemingen, filialen, verkopers en leveranciers van Epicor. Epicor werkt samen met vele gelieerde derde partijen, verkopers, distributeurs en leveranciers. We zullen hun Persoonsgegevens verstrekken voor zover dit nodig is om hun producten en diensten aan ons en aan u te leveren. Epicor kan onze geautoriseerde serviceproviders soms ook toestemming geven om toegang te krijgen tot geaggregeerde statistieken over onze klanten, verkoop, verkeerspatronen en gerelateerde site- of applicatie-informatie. Bij deze overdrachten van geaggregeerde statistieken zijn geen Persoonsgegevens betrokken.
 • Werving en sollicitaties. We ontvangen Persoonsgegevens via de Site en van dienstverleners die ondersteuning bieden op de online vacaturesite wanneer u solliciteert via de Site. De Persoonsgegevens omvatten de informatie op een cv of curriculum vitae en de informatie die u anderszins aan ons verstrekt. Met uw voorafgaande toestemming bewaren we uw gegevens voor toekomstige tewerkstellingsoverwegingen, zelfs als u niet wordt geselecteerd voor de specifieke functie waarop u solliciteerde. Zoals hieronder besproken, hebben we vestigingen over de hele wereld en we kunnen u overwegen voor werk op locaties over de hele wereld. Om deze reden hebben onze wervings- en tewerkstellingsafdelingen over de hele wereld toegang tot de Persoonsgegevens die u verstrekt bij uw sollicitatie. U stemt in met deze overdracht van Persoonsgegevens buiten de EER wanneer u uw Persoonsgegevens ter overweging indient.
 • Services inschakelen op de site. Epicor biedt een verscheidenheid aan diensten en functies aan via haar Site (“Epicor Services”). Persoonlijke gegevens die via de site worden verzameld, zullen worden gebruikt en/of bekendgemaakt aan derden om ons in staat te stellen Epicor-services te leveren. Met de Epicor-site kunt u bijvoorbeeld communiceren met een website van derden. Om die verbinding mogelijk te maken, kunnen we uw Persoonsgegevens gebruiken en/of uw Persoonsgegevens bekendmaken aan de derde partij die de website beheert.
 • Publieke ruimtes. Alle informatie die openbaar wordt gemaakt in openbare delen van de Site (zoals door gebruik te maken van Facebook-, YouTube- of Twitter-functionaliteit, enz.) wordt openbare informatie. We hebben geen controle over het gebruik door anderen van informatie die openbaar wordt gemaakt op openbare forums op de Site, zoals forums, bulletinboards, blogs, chatrooms en netwerkfuncties van applicaties voor mobiele apparaten. U dient voorzichtig te zijn bij het vrijgeven van informatie in deze openbare ruimtes en wees voorzichtig met de manier waarop u uw Persoonsgegevens openbaar maakt.
 • Fusies en overnames. Als Epicor ooit zou fuseren met een ander bedrijf, of als Epicor zou besluiten om (een deel van) zijn bedrijf te kopen, te verkopen of te reorganiseren, kan Epicor worden verplicht om uw Persoonsgegevens over te dragen en in dergelijke gevallen kunnen uw Persoonsgegevens worden gebruikt of overgedragen in overeenstemming met dit privacybeleid en zoals toegestaan door de wet.
 • Zoals vereist door de wet en andere buitengewone openbaarmakingen. Epicor kan worden verplicht om uw Persoonsgegevens openbaar te maken als zij: (i) naar eigen oordeel gelooft dat dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een juridische procedure (zoals een gerechtelijk bevel, dagvaarding, huiszoekingsbevel, enz.) of andere wettelijke vereisten van een overheidsinstantie, (ii) mogelijk onze aansprakelijkheid in een daadwerkelijke of potentiële rechtszaak zou verminderen, (iii) anderszins noodzakelijk is om onze rechten of eigendommen te beschermen, of (iv) noodzakelijk is om de wettelijke rechten of eigendommen van anderen te beschermen.
 •  

Beveiliging

Epicor handhaaft passende organisatorische en technische maatregelen voor de bescherming van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van Persoonsgegevens tegen ongeoorloofde of onwettige toegang, onopzettelijk verlies, vernietiging, schade, misbruik, openbaarmaking en wijziging. Helaas kan van geen enkele gegevensoverdracht via internet worden gegarandeerd dat deze veilig is, daarom kunnen we de veiligheid van de informatie die u ons stuurt niet garanderen en doet u dit op eigen risico. Als Epicor op de hoogte komt van een inbreuk op een beveiligingssysteem, zullen we voldoen aan alle toepasselijke wetgeving om u op de hoogte te stellen van de inbreuk, zodat u passende beschermende maatregelen kunt nemen. Epicor kan een bericht op de Site plaatsen als er een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt. Als dit gebeurt, hebt u een webbrowser of mobiel apparaat nodig waarmee u de Site kunt bekijken. Epicor kan u in deze omstandigheden ook een e-mail sturen op het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt, of indien mogelijk op een andere manier met u communiceren. Afhankelijk van waar u woont, hebt u mogelijk het wettelijke recht om schriftelijk op de hoogte te worden gesteld van een inbreuk op de beveiliging.

Nauwkeurigheid van persoonlijke gegevens en uw individuele rechten

 

Hoewel we verschillende stappen ondernemen om de juistheid en volledigheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen, vertrouwen we erop dat u nauwkeurige en volledige Persoonsgegevens verstrekt wanneer u met ons communiceert. Alle personen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van wie de Persoonsgegevens door Epicor worden verwerkt, hebben het wettelijke recht om te vragen: (i) inzage, (ii) rectificatie (iii) verwijdering, (iv) beperking van de verwerking, (v) bezwaar maken tegen verwerking, en/of (vi) dataportabiliteit van hun Persoonsgegevens. Dergelijke verzoeken moeten worden ingediend met behulp van de Aanvraagformulier voor individuele rechten.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit van de EU. Als u echter een klacht heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, verzoeken wij u vriendelijk om eerst rechtstreeks contact met ons op te nemen, zoals aangegeven in het gedeelte Contact opnemen met Epicor van dit Privacybeleid, en wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Hoe lang we uw Persoonsgegevens bewaren

We houden rekening met verschillende factoren om te bepalen hoe lang we Persoonsgegevens bewaren. We houden rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de Persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw Persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden op andere manieren kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten. Zodra we uw Persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig vernietigen in overeenstemming met onze normen en toepasselijke wet- en regelgeving.

Links naar sites van derden en co-branded sites

De site kan links naar websites van derden bevatten, maar houd er rekening mee dat Epicor niet verantwoordelijk is voor en geen controle heeft over het privacybeleid van deze andere websites. We raden u aan het privacybeleid van deze andere websites te lezen, aangezien deze kunnen verschillen van de onze. De Site bevat ook links naar co-branded websites die het logo en de handelsmerken van Epicor kunnen weergeven, maar die worden onderhouden door derden. Dergelijke websites kunnen worden geïdentificeerd door het feit dat ze geen "Epicor.com"-URL weergeven. Lees het privacybeleid op de co-branded website voor de toepasselijke privacypraktijken met betrekking tot persoonlijke informatie die via die website wordt verzameld, aangezien dit kan verschillen van dit privacybeleid.

Waar persoonlijke gegevens worden gebruikt en opgeslagen

Omdat Epicor wereldwijd actief is, zullen we uw Persoonsgegevens binnen onze wereldwijde activiteiten overdragen om aan onze verplichtingen jegens u te voldoen, met inachtneming van de beperkingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dit Privacybeleid. Privacywetten verschillen over de hele wereld. Om bezoekers van wie de moedertaal mogelijk geen Engels is, te helpen onze privacypraktijken te begrijpen, kunnen we speciale informatie over ons privacybeleid die van toepassing kan zijn op deze bezoekers in verschillende talen verstrekken. Epicor-entiteiten buiten de Europese Economische Ruimte kunnen ook een aanvullend privacybeleid hebben dat van toepassing kan zijn in die landen.

U begrijpt dat wanneer persoonlijke gegevens via de site worden verzameld, we deze binnen Epicor zullen overdragen naar de Verenigde Staten en andere locaties over de hele wereld. De Verenigde Staten en andere jurisdicties bieden mogelijk geen gegevensbeschermings- of privacywetten die gelijkwaardig zijn aan de wetten van uw land, maar we hebben passende maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zoals EU-modelcontractbepalingen. U kunt contact met ons opnemen via [e-mailadres] om een kopie aan te vragen van de beveiligingsmaatregelen die we hebben getroffen.

Handhaving en meer informatie

Wanneer Epicor formele schriftelijke vragen of klachten ontvangt, zal Epicor contact opnemen met de persoon over zijn/haar zorgen. We zullen samenwerken met de juiste regelgevende instanties, waaronder lokale gegevensbeschermingsautoriteiten, om eventuele klachten over de behandeling van persoonlijke gegevens op te lossen die niet kunnen worden opgelost tussen Epicor en een individu.

Wijzigingen in dit privacybeleid door Epicor

We raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te bekijken. Als we onze privacypraktijken wijzigen, zal een bijgewerkte versie van dit privacybeleid deze wijzigingen weerspiegelen. Zonder afbreuk te doen aan uw rechten onder de toepasselijke wetgeving, behouden wij ons het recht voor om dit privacybeleid zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en aan te passen om technologische vooruitgang, wet- en regelgevingswijzigingen en goede zakelijke praktijken weer te geven, voor zover het de privacypraktijken zoals uiteengezet niet wijzigt. in dit privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen in dit privacybeleid, dient u te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens door een verzoek in te dienen via de Aanvraagformulier voor individuele rechten.

Epicor contacteren

De gegevensbeheerder voor de site is de onderstaande organisatie. Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over dit privacybeleid, kunt u ons schrijven op:

Epicor Software Corporation
Las Cimas II- 807 Las Cimas Parkway, Suite 400
Austin, Texas 78746
VS

Let op: juridische afdeling

U kunt ook op elk gewenst moment per post of e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Epicor Software Corporation
Let op: functionaris gegevensbescherming
6 Arlington Square West
Bracknell
Bracknell RG12 1PU
Verenigd Koninkrijk

 
nl_NLDutch